ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរួមមាន: ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យ  និង លោក លោកស្រី ប្រធានផ្នែក នាយសាល ព្រមទាំង លោក លោកស្រី មន្ត្រីរាជការមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជផងដែរ

នៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម។
សមាសភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរួមមាន: ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យ  និង លោក លោកស្រី ប្រធានផ្នែក នាយសាល ព្រមទាំង លោក លោកស្រី មន្ត្រីរាជការមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជផងដែរ ។

#អរគុណសន្តិភាព🇰🇭
ប្រពភ : ខេត្តកំពង់ចាម

Leave a Reply

Your email address will not be published.